Aanmelden
Overzicht

Cliëntenraad zoekt versterking!

De cliëntenraad is er voor ouders van de kinderen/jongeren die bij Stichting ROOZ komen en dient als schakel tussen de kinderen en de organisatie. Ouders kunnen als vertegenwoordiger namens de kinderen terecht met feedback en ideeën over de organisatie. Deze worden vervolgens besproken tijdens het 3-maandelijkse overleg en (daarna) met de organisatie. Ook kan de organisatie zaken voorleggen die er gaan of moeten veranderen binnen ROOZ.

De cliëntenraad komt gemiddeld 1 keer per 3 maanden samen, gedurende 1,5 uur, op een doordeweekse avond. Bij deze bijeenkomsten sluit 2 keer per jaar een medewerker van Stichting ROOZ aan. Naast de cliëntenraad is er ook een jongerenraad bij Stichting ROOZ. Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuw lid die de cliëntenraad zouden willen versterken. Uw inbreng is van waarde voor de organisatie en de kwaliteit van de zorg voor uw kinder(en). Heeft u interesse of heeft u vragen, laat het ons dan weten door te mailen naar het volgende mailadres: info@stichtingrooz.nl.

Marco

Bestuurder
De laatste nieuwtjes van Stichting ROOZ in jouw mailbox?

Deze content kun je niet kopiëren in verband met privacy.