Aanmelden
Overzicht

Samenwerking tussen ambulant en buddybegeleiding: ‘We leren beide kanten van het verhaal goed kennen’

Wanneer er in een gezin veel speelt en er bijvoorbeeld strijd is tussen ouders en kinderen onderling, kan een combinatie van buddybegeleiding en ambulante gezinsbegeleiding worden ingezet. Deze samenwerking zorgt ervoor dat ouders en kinderen een gelijke stem krijgen. Hoe werkt deze combinatie en wat is de kracht hiervan? Dat legt Lars, die als buddybegeleider betrokken is in deze samenwerking, uit.

“Ik ben er om de kinderen te begeleiden in het gezin, de ambulant gezinsbegeleider heeft vooral contact met de ouders. Zo leren we beide kanten van het verhaal goed kennen, waardoor de samenwerking tussen hulpverleners goed werkt.”

Leiden en ondersteunen

“Tijdens gezinsgesprekken zijn we vaak beide aanwezig. Dan leidt de ambulant gezinsbegeleider het gesprek en ondersteun ik de kinderen om hen te helpen zich te uiten richting hun ouders, als dat nodig is. Verder komen we op andere momenten binnen het gezin. Ik zie de kinderen 1 keer per week. De ambulant gezinsbegeleider komt weer op andere dagen en tijden voor de ouders. Maar dit kan per casus verschillen. We stellen allebei doelen op met ouders of kinderen, die nagestreefd moeten worden. In onze huidige casus werken we er bijvoorbeeld aan dat de kinderen meer respect krijgen voor hun ouders. De ouders hebben als doel dat ze anders leren communiceren met hun kinderen. Ook om meer inzicht te krijgen in hun eigen problematiek.”

Samen knopen doorhakken

“Ik zit vaak alleen met de ambulant gezinsbegeleider om tafel als het echt nodig is, meestal is dat eens in de drie weken. Ik kan alles aan haar voorleggen. We bespreken hoe de situatie in het gezin is, of we verbetering zien of juist verslechtering. Als er regels zijn opgesteld met ouders, bespreken we hoe dat gaat en als er dingen veranderd moeten worden, doen we dat samen. De ambulant gezinsbegeleider gooit vaak het balletje op om dingen aan te passen, maar we hakken samen de knoop door of de aanpassing echt nodig is. Hier is de gedragswetenschapper vaak ook bij betrokken.”

Volledig thuis wonen

“Binnen de huidige casus zorgen wij als ambulant gezinsbegeleider en buddybegeleider ervoor dat kinderen weer volledig thuis kunnen wonen. Toen we net begonnen gingen de kinderen opbouwen met 1 dag in de week thuis. Nu wonen de kinderen volledig thuis en dienen wij enkel als ondersteuning. Dat is een mooie ontwikkeling omdat je in eerste instantie in een huis terecht komt waar veel ruzie en strijd is. Het is mooi om verbetering te zien en het sluit ook aan bij waar we vanuit ROOZ naar streven dat een kind zoveel mogelijk thuis opgroeit.”

Lees ook onze algemene informatie over ambulante begeleiding en buddybegeleiding.

Lars

De laatste nieuwtjes van Stichting ROOZ in jouw mailbox?

Deze content kun je niet kopiëren in verband met privacy.