Aanmelden
Overzicht

Wilt u met ons meedenken?

Ouderpanel

Het ouderpanel is een overlegvorm naast de cliëntenraad. Het panel dient als klankbord waarin Stichting ROOZ en de cliëntenraad bij meerdere ouders nieuwe plannen kunnen polsen of waarin ouders hun mening kunnen geven over bepaalde thema’s.

Het ouderpanel is een groep ouders die maximaal 4 keer per jaar digitaal wordt geraadpleegd over onderwerpen die Stichting ROOZ aangaan. Ouders kunnen meedenken over pedagogische, maar ook organisatorische thema’s binnen Stichting ROOZ. Het doel van het ouderpanel is het creëren van betrokkenheid en een breed draagvlak wat bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg van Stichting ROOZ.

Wilt u op deze manier betrokken zijn bij Stichting ROOZ dan kunt u dit mailen naar info@stichtingrooz.nl t.a.v. Marco Cattel.

Heeft u nog vragen dan kunt daarover uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen.

De laatste nieuwtjes van Stichting ROOZ in jouw mailbox?

Deze content kun je niet kopiëren in verband met privacy.