Aanmelden
Overzicht

Stichting ROOZ behaalt ISO 9001 certificaat: kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid binnen de organisatie

Stichting ROOZ is sinds enkele weken in bezit van het ISO 9001 certificaat. Dit jaar zijn we over gestapt van HKZ naar ISO 9001. Daarom werd tijdens een tweedaagse audit ons kwaliteitsmanagement, onze transparantie en onze betrouwbaarheid gemeten. Het proces hiervan verliep zeer positief.

De auditor gaf ons complimenten over hoe we ons kwaliteitsbeleid hebben opgesteld en hoe we dit uitvoeren. We zijn erg blij met de inzet van het kwaliteitsteam dat dit proces coördineerde. Natuurlijk heeft de kundigheid en inzet van onze medewerkers hier ook een belangrijke rol in.

Het certificaat blijft de komende drie jaar geldig. Wel worden we jaarlijks opnieuw getoetst.

Less is more

Ook in dit proces blijft Stichting ROOZ gericht op ‘Less is more’, wat aansluit bij onze kernwaarde: wij doen minder met meer impact.

Dat is een continue uitdaging die zorgt voor een spanningsveld tussen de visie van Stichting ROOZ en de eisen die een certificerende instantie stelt. We zijn en blijven daarom in gesprek met de certificerende instantie waarin we onze eigen waarden op dit punt beschermen.

Het belang van de mensen die onze zorg nodig hebben moet hierin voorop staan en niet alleen het belang van de regels die bedacht zijn door derden. Daar moeten we ons bij Stichting ROOZ bewust van blijven.

De laatste nieuwtjes van Stichting ROOZ in jouw mailbox?

Deze content kun je niet kopiëren in verband met privacy.