Aanmelden
Overzicht

Open Dialogue: verbinding zoeken, aansluiten bij verhalen en positieve krachten versterken

De ruimte krijgen om te praten, dat is waar Open Dialogue om draait voor de hulpvrager en zijn of haar familie. De zorgverlener luistert vooral, en versterkt de verhalen die hij hoort. Want het verhaal van het gezin staat centraal. Albert van Dieren, die de ambulant begeleiders van ROOZ traint in Open Dialogue, legt uit waarom deze therapievorm zo belangrijk en succesvol is.

“Open Dialogue is een manier van netwerkgericht werken. Het netwerk van degene met de hulpvraag is heel belangrijk. Als mensen met elkaar optrekken, verbinden ze zich met elkaar. Moeilijkheden die zich voordoen, kunnen dan met elkaar verdragen worden. Niet alles is oplosbaar, maar er kan wel binnen het netwerk nagedacht worden over hoe ermee om te gaan.”

Relaties

“Als hulpverlener ga je met iedereen gesprekken aan, omdat het netwerk zo centraal staat. Daardoor lijkt het in het begin een vertragende manier van werken. Maar deze gesprekken zijn ook nodig om relaties op te bouwen met iedereen. Het gaat om inzicht krijgen in waar mensen zich zorgen om maken en hoe dat kan veranderen. Hulpverleners moeten zicht krijgen op hoe ze gezinnen kunnen ondersteunen. Uiteindelijk is het doel dat de hulpvrager zelf op zoek gaat naar een oplossing voor een eerdere escalatie.”

“Het gaat om inzicht krijgen in waar mensen zich zorgen om maken en hoe dat kan veranderen.”

Hoop versterken

“Open Dialogue draait ook om het versterken van de positieve krachten. Want ook al gaat het zwaar in een gezin, ze zijn er nog en ze hebben nog hoop op een gezonde levensvorm die voor iedereen werkt. Als professional ga je op zoek naar wat er voor een gezin nodig is om die hoop te versterken in plaats van dat je de dingen uitvergroot die minder goed gaan. Dat doe je door vragen op een bepaalde manier te stellen en je gesprekken vorm te geven. Creëer ruimte zodat iedereen kan vertellen wat er goed gaat, maar ook waar ze tegenaan lopen. De hulpverlener past zijn of haar woordgebruik aan waardoor het minder over problemen gaat, maar meer over zorgen en wat het gezin kan doen om deze te verlichten.”

Gelijkwaardig

“Het succesvolle aan Open Dialogue is dat de relatie tussen hulpverlener en hulpvrager gelijkwaardig wordt. Ouders zijn vaak bang en wantrouwig richting zorgverleners doordat de nadruk teveel ligt op problemen en te weinig op de relatie. Bij Open Dialogue is het belangrijk dat het gezin weet: ‘Er wordt naar me geluisterd en ik word serieus genomen’. En daardoor gaan zorgverleners ook meer stilstaan bij zichzelf. Dat ze echt open staan om de ander te ontmoeten en dat ze betrokken zijn. Het is een lastige grens, maar die is te trainen omdat je weet dat je tijdelijk hulp biedt en daarna nog maar af en toe ter ondersteuning.

Wanneer de stress weer toeneemt wordt er opnieuw samen met het gezin en hun netwerk gekeken naar hoe de eigen kracht weer opgebouwd kan worden. Omdat het netwerk betrokken blijft, is de terugval van de persoon met de hulpvraag kleiner. Dat maakt een hulpverlener steeds minder nodig. Het gezin weet het met elkaar op te lossen.”

De laatste nieuwtjes van Stichting ROOZ in jouw mailbox?

Deze content kun je niet kopiëren in verband met privacy.