Aanmelden
Overzicht

Toewerken naar zorg 2.0: “We willen aantonen dat we met minder kosten betere zorg kunnen leveren”

Stichting ROOZ (Ede) en Ambulante Zorg op Maat (AZOM, Nijkerk) zijn gefuseerd. Vanaf 2023 gaan de samengevoegde zorginstellingen verder onder de naam Stichting ROOZ. Marco: “We willen van 1+1 3 maken, dat is wat we beogen met de fusie”. Wat daar voor nodig is? Passie en lef.

In gesprek met… bestuurder Marco Cattel en directeur zorg Thijs Zwaan

ROOZ en AZOM fuseren, wat houdt dat in?

Marco: “ROOZ en AZOM werken al heel lang samen en we hebben een vergelijkbaar aanbod waarin we elkaar aanvullen. Al vaker dachten we na over hoe je samen meer kunt bereiken en nu beogen we dat met de fusie. Door op verschillende locaties te werken en in verschillende teams borgen we de platte organisatie en de kleinschaligheid.”

Thijs: “Tegelijk zijn we ook groter waardoor we meer complexe casuïstiek kunnen aannemen. Zo hebben we samen intensief in een groot gezin gewerkt waar de veiligheid in het geding was en er risico bestond op uithuisplaatsing met alle trieste gevolgen van dien. We hebben hiermee in korte tijd veel kunnen bereiken doordat we konden doen wat nodig was. Door de fusie krijgen we meer body en dat geeft ook meer mogelijkheden voor kwalitatieve innovatie. We werken toe naar een zorg 2.0 in deze tijd van een blijvende groei van zorgvragen en diverse bezuinigingen.”

Hoe zien jullie die ‘zorg 2.0’ voor jullie?

Marco: “We hebben brede kennis in huis door de diversiteit van medewerkers, denk aan: meerdere IAG’ers en contextueel- en systeemtherapeuten. Met 5 gedragswetenschappers kunnen we ook complexe casuïstiek waarborgen. Voor complexe casuïstiek is ook de combinatie tussen ambulant en opvang die we aanbieden heel fijn. Het voorkomt namelijk uithuisplaatsing of biedt begeleiding om kinderen terug in huis te plaatsen. Dankzij onze brede kennis en aanbod kunnen we binnen 1 organisatie een heel traject begeleiden.”

Thijs: “Ja, dat is echt ons unique selling point: dat wij dát kunnen borgen. We willen aantonen dat je met minder kosten betere zorg kan leveren. Door de combinatie van ambulant en opvang behoud je namelijk korte lijnen en vrijwel geen wachtlijsten. Zeker in deze tijd is dat uniek. En omdat we een platte organisatie zijn, hebben we als bestuurder een directe lijn in het proces.”

Marco: “De samenwerking met CHE, Maatjesprojecten, buurtgezinnen en bijvoorbeeld stages dragen ook bij aan het verminderen van de kosten. We hebben veel contacten met het voorliggende veld. Icare biedt maatschappelijke zorg zonder dat daar een beschikking voor nodig is. Dat geeft veel mogelijkheden en flexibiliteit, omdat zij als een soort super nanny kunnen bijspringen.”

Waarin onderscheidt Stichting ROOZ zich nog meer van de andere zorgaanbieders?

Marco: “Soms vraagt de hulpvraag erom dat je professioneel ongehoorzaam bent. Dat doen we dan ook en dat durven we ook te zeggen tegen instellingen waar we mee te maken hebben. Omdat we niet star vasthouden aan kaders kunnen we werken met out of the box oplossingen. Als we vandaag iets in een casus bedenken, kunnen we dat morgen uitvoeren.

Thijs: “En we zijn daadkrachtig. Als we bijvoorbeeld met een complex gezin te maken hebben waar meerdere instellingen bij betrokken zijn, kan dat veel te druk worden voor een gezin. In het belang van het gezin stap je naar voren om aan te geven dat je taken oppakt, zodat een andere instelling er niet meer bij betrokken hoeft te zijn. Sommigen vinden dat moeilijk, maar het wordt ook vaak gewaardeerd. Daarom is het belangrijk om passie en lef te tonen in je werk.”

Marco: “Precies. We willen duidelijk maken dat het niet om onze rol gaat als hulpverlener, maar om het gezin. Soms nemen we taken over van andere instellingen, maar we cijferen ons net zo goed weg op het moment dat dat moet.”

Ook de kennis van de medewerkers is belangrijk in dit proces. Willen jullie dat toelichten?

Thijs: “We zijn een lerende organisatie waarbij de focus ligt op ontwikkeling. Je wil goede zorg leveren en daarvoor leid je mensen op. Zolang mensen zich ontwikkelen zitten ze in een positieve flow en bind je ze aan de organisatie.”

Marco: “Met de fusie creëren we ook meer mogelijkheden voor innovatie omdat we meer kennis hebben. We gaan nu bijvoorbeeld werken met Acceptance and Commitment Therapy. ROOZ maakte hier voorheen nog geen gebruik van, maar de medewerkers van AZOM waren daar al wel bekend mee. En nu gaan we gezamenlijk aan de slag met Open Dialogue, waardoor we brede kennis in huis hebben bij diverse medewerkers die we kunnen inzetten.”

Vanuit welke gedachte werken jullie bij ROOZ en waarom is dat zo belangrijk?

Thijs: “Vanuit passie en lef, dat is hoe wij zijn. Passie is waar alles om draait: de gedachten dat we het dingen kunnen waarmaken. En Lef omdat we out of the box durven te denken en het vieze werk niet schuwen.”

Marco: “Omdat we kleinschalig zijn en werken in kleine compacte teams, voelen we met elkaar ook diezelfde passie. Alsof je met elkaar in een kringetje zit en je wat in elkaars oor fluistert. Die verbinding is merkbaar.”

De laatste nieuwtjes van Stichting ROOZ in jouw mailbox?

Deze content kun je niet kopiëren in verband met privacy.