Aanmelden
Overzicht

Samenspelen bevordert inclusie

Iedere week trek ik op met Pim. Pim is 6 jaar en houdt van binnenspelen. Omdat Pim een zeer trage prikkelverwerking heeft, is sociaal contact voor hem moeilijk. Daarom speel ik elke week met hem en oefenen we met gesprekjes. Op school oefent Pim wel met leeftijdsgenootjes, maar buiten schooltijd lukt dit niet. Dit komt omdat de ouders van Pim het spannend en lastig vinden om het samenspel met vriendjes te begeleiden. Toch vinden ouders het belangrijk en willen ze Pim het spelen met vriendjes niet onthouden.

Daarom hebben ouders aan mij gevraagd om met Pim op te trekken met zijn vriendjes na schooltijd. Eerst ging ik alleen met hen op pad. We gingen bijvoorbeeld naar een speeltuin in de wijk of Pim en ik gingen langs bij een vriendje. Later speelden we ook bij Pim thuis. Ouders zagen hoe het samenspel verliep en ik kon uitleggen wat de vriendjes helpt om het spelen goed te laten verlopen. Nu speelt Pim regelmatig met vriendjes en ook bij hem thuis.

De laatste nieuwtjes van Stichting ROOZ in jouw mailbox?

Deze content kun je niet kopiëren in verband met privacy.