Aanmelden
Overzicht

Medewerker aan het woord: Jurrien

Maandelijks geven wij het woord aan een van onze medewerkers. Zo wordt niet alleen duidelijk wat wij doen met ons werk, maar ook waarom wij ons werk doen vanuit Stichting ROOZ. Deze maand is Jurrien aan het woord, die gedragswetenschapper is.

 

Hoe lang werk je al bij Stichting ROOZ en wat is je achtergrond?

“Ik werk nu drie jaar bij Stichting ROOZ als gedragswetenschapper. Ik heb eerst psychologie gestudeerd in Amsterdam aan de VU. Daarnaast heb ik een organisatie adviesbureau, waarin ik vooral teamcoaching en coaching van medewerkers geef. Ik ben 30 jaar geleden groepsleider geweest in leefgroephuizen, maar mijn werk hier als gedragswetenschapper is nieuw.”

Wat is je functie bij Stichting ROOZ?

“Ik ben gedragswetenschapper. Dat houdt in dat ik bij de intakes van het kind ben en daarnaast de groepsbegeleiding ondersteun. Zowel groepsopvang als ambulante werkzaamheden. Het is belangrijk dat collega’s hun werk zelf doen en vaak lossen ze situaties op in teamverband. Maar soms zijn er dingen waar collega’s mijn advies voor nodig hebben.” 

Waarom heb je de keuze voor Stichting ROOZ gemaakt?

“De kleinschaligheid en de menselijke maat die hier is, spreekt mij aan. Kinderen hebben het hier naar hun zin, het is een plek waar ze kunnen groeien. Er liggen hier mogelijkheden om iets te kunnen betekenen voor de jeugdzorg en met nieuwe ideeën te komen. We kunnen hier ook echt iets mee bereiken. Zo willen we ouders meer actief betrekken bij het werk hier en hebben we een specifieke vadergroep. Ook loopt er een samenwerking met Christelijke Hogeschool Ede en gaan we in gesprek over het benutten van netwerken en het leveren van nog betere en betaalbare zorg.”

Wat zijn de leuke en de minder leuke dingen aan je werk?

“Ik vroeg laatst een jongen hoe hij het hier vindt. Ik zal heel zijn gezicht opklaren en hij zei: ‘Ik vind het hier geweldig’. Dat zijn de mooiste momenten.

De minder leuke momenten zijn de administratieve werkzaamheden. Het is veel tijd die je ook in het kind kan steken.”

Wat hoop je binnen Stichting ROOZ te bereiken?

“Ik hoop dat meer kinderen, als ze bij ROOZ zijn, een hele fijne tijd hebben. Dat ze veel kunnen spelen, veel kunnen experimenteren en nieuw gedrag kunnen leren. Maar vooral hoop ik dat een kind vooral zoveel mogelijk thuis kan leven en dat wij daaraan bij dragen met hulp en zorg. Daar zijn we al mee bezig maar kunnen er nog veel in groeien.

Ook maken kinderen vriendjes en vriendinnen hier, die niet altijd in de buurt wonen. Dat is lastig als ze op een gegeven moment niet meer naar ons komen. Daarom wil ik kijken naar hoe we kunnen bijdragen aan sociale netwerken voor de kinderen en hoe ze hun vrienden mee naar huis kunnen nemen.”

De laatste nieuwtjes van Stichting ROOZ in jouw mailbox?

Deze content kun je niet kopiëren in verband met privacy.