Aanmelden

Waar wij voor staan en voor gaan!

Onze werkwijze en methodieken

Onze begeleiding kan gericht zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind, de jongere of jongvolwassene. Ook kan het gaan om het vergroten van alledaagse praktische vaardigheden en deelnemen aan de maatschappij. Er kan ook sprake zijn van een gezinsgerichte aanpak of complexe en/of meervoudige hulpvragen.
Vanuit de samenwerking met je omgeving werken we aan een gezamenlijk doel en zorgen we ervoor dat iedereen zo zelfstandig mogelijk deel kan nemen aan de maatschappij.
Stichting ROOZ werkt volgens diverse methodieken als uitgangspunt voor de begeleiding. Hieronder lichten we kort toe wat deze methodieken inhouden.