Aanmelden

Waar wij voor staan en voor gaan!

Onze werkwijze en methodieken

Onze begeleiding kan gericht zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind, de jongere of jongvolwassene. Ook kan het gaan om het vergroten van alledaagse praktische vaardigheden en deelnemen aan de maatschappij. Waar wij ook begeleiding in bieden is een gezinsgerichte aanpak of complexe en/of meervoudige hulpvragen.
Vanuit de samenwerking met je omgeving werken we aan een gezamenlijk doel en zorgen we ervoor dat iedereen zo zelfstandig mogelijk deel kan nemen aan de maatschappij.
Stichting ROOZ werkt met diverse methodieken als uitgangspunt voor de begeleiding. Hieronder lichten we deze methodieken kort toe.

Deze content kun je niet kopiëren in verband met privacy.