Aanmelden

Over Stichting ROOZ

Waarom kiezen voor Stichting ROOZ?

De tijd en kennis van onze professionals zijn onze belangrijkste waarden
Wij doen minder met meer impact
Wij staan voor een veilig en stimulerend werkklimaat
Wat maakt ons zo uniek

Onze werkwijze en methodieken

Onze begeleiding kan gericht zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, de jongere of jongvolwassene. Ook kan het gaan om het vergroten van alledaagse praktische vaardigheden en het deelnemen aan de maatschappij. We begeleiden ook in een gezinsgerichte aanpak of complexe en/of meervoudige hulpvragen.
Door samen te werken met de omgeving van het kind, werken we aan een gezamenlijk doel en zorgen we ervoor dat iedereen zo zelfstandig mogelijk deel kan nemen aan de maatschappij.
Stichting ROOZ werkt met diverse methodieken als uitgangspunt voor de begeleiding. Hieronder lichten we deze methodieken kort toe.

Leer ons kennen

Deze content kun je niet kopiëren in verband met privacy.