Aanmelden

Over Stichting ROOZ

Waarom kiezen voor Stichting ROOZ?

Wij gaan uit van mogelijkheden
Meer voor elkaar
Persoonlijk en betrokken
Professioneel en effectief
Wij leren van elkaar
Daadkracht
Wat maakt ons zo uniek

Onze werkwijze en methodieken

Onze begeleiding kan gericht zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind, de jongere of jongvolwassene. Ook kan het gaan om het vergroten van alledaagse praktische vaardigheden en deelnemen aan de maatschappij. Er kan ook sprake zijn van een gezinsgerichte aanpak of complexe en/of meervoudige hulpvragen.
Vanuit de samenwerking met je omgeving werken we aan een gezamenlijk doel en zorgen we ervoor dat iedereen zo zelfstandig mogelijk deel kan nemen aan de maatschappij.
Stichting ROOZ werkt volgens diverse methodieken als uitgangspunt voor de begeleiding. Hieronder lichten we kort toe wat deze methodieken inhouden.

Leer ons kennen