Aanmelden

Waarom kiezen voor Stichting ROOZ?

In alles wat Stichting ROOZ doet wordt gewerkt vanuit de gedachte wat WEL kan!

De tijd en kennis van onze professionals zijn onze belangrijkste waarden
Wij als professionals zijn het goud van de organisatie. Wij zetten onze tijd en kennis zo optimaal mogelijk in voor de kinderen en gezinnen met een hulpvraag. Door alleen te doen wat écht nodig is!
Wij doen minder met meer impact
Wij versnellen waar het kan de uitstroom uit gespecialiseerde zorg met een duurzaam resultaat. Dit doen wij door een zorgvuldige analyse, kundige professionals, de inzet van de juiste methodieken, samenwerking met het netwerk en het gericht organiseren van meer zelfredzaamheid en veerkracht van cliënten.
Wij staan voor een veilig en stimulerend werkklimaat
Medewerkers boeken het meeste succes in een werkomgeving die psychologisch veilig en ontwikkelingsgericht is. Wij vertrouwen op de professionaliteit, kennis en kunde van onze medewerkers. Zij weten vanuit hun betrokkenheid wat echt nodig is en wat er moet gebeuren.

Onze werkwijze en methodieken

Onze begeleiding kan gericht zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind, de jongere of jongvolwassene. Ook kan het gaan om het vergroten van alledaagse praktische vaardigheden en deelnemen aan de maatschappij. Er kan ook sprake zijn van een gezinsgerichte aanpak of complexe en/of meervoudige hulpvragen.
Vanuit de samenwerking met je omgeving werken we aan een gezamenlijk doel en zorgen we ervoor dat iedereen zo zelfstandig mogelijk deel kan nemen aan de maatschappij.
Stichting ROOZ werkt met diverse methodieken als uitgangspunt voor de begeleiding. Hieronder lichten we deze methodieken kort toe.

Deze content kun je niet kopiëren in verband met privacy.