Aanmelden

Waarom kiezen voor Stichting ROOZ?

In alles wat Stichting ROOZ doet wordt gewerkt vanuit de gedachte wat WEL kan!

Wij gaan uit van mogelijkheden
In alles wat Stichting ROOZ doet wordt gewerkt vanuit de gedachte wat WEL kan! Hierbij zoeken we samen met jou en de mensen in je omgeving naar creatieve oplossingen zodat jij je eigen talenten zo veel mogelijk benut en je zo goed mogelijk ontwikkeld naar een zo zelfstandig mogelijk leven.
Meer voor elkaar
Ons doel is om samen met het gezin of je naasten jullie eigen netwerk te benutten en versterken. De kans dat jullie je doelen bereiken en ook op lange termijn verandering realiseren wordt vergroot als de mensen om je heen jullie ondersteunen.
Persoonlijk en betrokken
Stichting ROOZ is een platte en kleinschalige organisatie waar er veel ruimte is voor maatwerk en persoonlijk contact. Onze interesse in jouw verhaal en de relatie met je hulpverlener vormen de basis voor de begeleiding.
Professioneel en effectief
Het resultaat van onze zorg voor jou staat centraal; Zo kort als het kan, zo lang als het moet! Wij bieden je zorg volgens professionele standaarden, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en we meten de resultaten.
Wij leren van elkaar
Wij willen van ieder traject leren, zodat we het morgen alweer beter kunnen doen. Ook van onze fouten willen we leren. Voor minder gaan we niet. Wij willen dat jij de beste zorg krijgt zodat jij snel weer verbetering ervaart.
Daadkracht
Op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor ieders deskundigheid en inbreng, gaan we samen aan de slag. Geen oeverloos geklets, maar samen de mouwen opstropen.

Onze werkwijze en methodieken

Onze begeleiding kan gericht zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind, de jongere of jongvolwassene. Ook kan het gaan om het vergroten van alledaagse praktische vaardigheden en deelnemen aan de maatschappij. Er kan ook sprake zijn van een gezinsgerichte aanpak of complexe en/of meervoudige hulpvragen.
Vanuit de samenwerking met je omgeving werken we aan een gezamenlijk doel en zorgen we ervoor dat iedereen zo zelfstandig mogelijk deel kan nemen aan de maatschappij.
Stichting ROOZ werkt met diverse methodieken als uitgangspunt voor de begeleiding. Hieronder lichten we deze methodieken kort toe.