Aanmelden

Verwijzers

Waarom kiezen voor Stichting ROOZ?

De tijd en kennis van onze professionals zijn onze belangrijkste waarden
Wij doen minder met meer impact
Wij staan voor een veilig en stimulerend werkklimaat
Wat maakt ons zo uniek

Onze werkwijze en methodieken

Vertrouwen creëren, haalbare doelen stellen, positief bekrachtigen en blijven meebewegen maakt begeleiding succesvol. Naast professioneel vakmanschap vraagt het ook creativiteit, flexibiliteit, en de kracht om werkelijk verbinding te maken met de ander.
Door samen te werken met de omgeving van onze cliënten werken we aan een gezamenlijk doel en zorgen we ervoor dat iedereen zo zelfstandig mogelijk deel kan nemen aan de maatschappij. Stichting ROOZ werkt volgens diverse methodieken als uitgangspunt voor de begeleiding. Hieronder lichten we deze methodieken kort toe.

Deze content kun je niet kopiëren in verband met privacy.