Aanmelden

Verwijzers

Waarom kiezen voor Stichting ROOZ?

Wij gaan uit van mogelijkheden
Meer voor elkaar
Persoonlijk en betrokken
Professioneel en effectief
Wij leren van elkaar
Daadkracht
Wat maakt ons zo uniek

Onze werkwijze en methodieken

Vertrouwen creëren, haalbare doelen stellen, positief bekrachtigen en blijven meebewegen maakt begeleiding succesvol. Naast professioneel vakmanschap vraagt het ook creativiteit, flexibiliteit, en de kracht om werkelijk verbinding te maken met de ander.
Door samen te werken met de omgeving van onze cliënten werken we aan een gezamenlijk doel en zorgen we ervoor dat iedereen zo zelfstandig mogelijk deel kan nemen aan de maatschappij. Stichting ROOZ werkt volgens diverse methodieken als uitgangspunt voor de begeleiding. Hieronder lichten we deze methodieken kort toe.