Aanmelden
Overzicht

Thema avond: Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Op donderdag 11 februari 2021 organiseert stichting ROOZ, op initiatief van de cliëntenraad, een themabijeenkomst over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs wanneer uw kind een psychische/psychiatrische stoornis heeft. Deze themabijeenkomst wordt georganiseerd samen met gastsprekers de heer Chaïm Sinon, schoolmaatschappelijk werker binnen het speciaal onderwijs, en mevrouw Ginette Wieken, autismecoach op het regulier onderwijs

Tijdens de themabijeenkomst geven de gastsprekers informatie waar uw als ouder rekening mee moet houden tijdens de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs voor zowel speciaal onderwijs als regulier onderwijs. De overstap levert mogelijk veel vragen op. Bijvoorbeeld: Wat voor gevolgen heeft het voor mijn kind als het naar speciaal voortgezet onderwijs zal gaan? Kan mijn kind ook terug naar het regulier onderwijs? Het lukt niet op het regulier onderwijs, is speciaal onderwijs dan nog een optie? Wat heeft mijn kind nodig om tot ontwikkeling te komen in het onderwijs? En vindt mijn kind dan later wel een goede baan? Er wordt dus informatie gegeven over onder andere wat moet u regelen, welke keuzes er zijn, wat goed is voor een kind en wat helpt om de overgang voor uw kind makkelijker te maken. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Verder wordt de avond in een interactief jasje gestoken om met elkaar als betrokkenen in gesprek te gaan over diverse stellingen rondom dit thema. Op die manier is er ruimte om uw eigen ervaringen te delen, uw vragen te stellen en te discussiëren met als doel dat dit u hopelijk nieuwe inzichten oplevert. 

De themabijeenkomst is gratis te bezoeken en zal digitaal aangeboden worden via ZOOM. Meld u snel aan door een mail te sturen naar info@stichtingrooz.nl onder vermelding van uw naam en het mailadres waar u mee wilt deelnemen aan de ZOOM-meeting. Uw deelname wordt bevestigd per mail door ons. 

Graag tot dan!

 

De laatste nieuwtjes van Stichting ROOZ in jouw mailbox?

Deze content kun je niet kopiëren in verband met privacy.